Hibabejelentés
Hibabejelentés
Sticky top

Háztartási méretű kiserőművek

 

Aktuális, fontos információk

 

Újra benyújtható a lejárt MGT-vel rendelkező HMKE-igény az MVM Démász szolgáltatási területén

HMKE-k visszatáplálási korlátozása – megnyílt a lehetőség a korlátozás feloldására

Fontos változás: egyes körzetekben ismét lehetőség lesz a HMKE hálózati betáplálásra


A háztartási méretű kiserőmű fogalma

A háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban: HMKE) olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó villamosenergia-termelő berendezés, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. A HMKE az adott felhasználási hely áramigényének csökkentésére alkalmas kiserőmű. 

A HMKE hálózatcsatlakozási pontja

A háztartási méretű kiserőmű kizárólag a minden napszaki csatlakozási pontra kapcsolódhat rá, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény nagyságáig. Vezérelt áramkörre HMKE nem csatlakozhat. 
Amennyiben a csatlakozási pont rendelkezésre álló teljesítménye kisebb, mint a HMKE teljesítménye, akkor először a rendelkezésre álló teljesítményt kell megnövelni. HMKE létesítési igénybejelentését ezt követően teheti meg. 
2,5 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó HMKE kizárólag háromfázisú csatlakoztatással létesíthető.  Több inverterből kialakított háromfázisú HMKE eseten a fázisaszimmetria maximum 2,5 kVA lehet.

Partnereink: 
Csatlakozó berendezés létesítési partnerek
Együttműködési megállapodással rendelkező partnerek
 

Az inverter szerepe és jellemzői

Az inverter egy olyan elektromos eszköz, amely a HMKE által termelt egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. 
A kisfeszültségű hálózatra csatlakoztatható inverterek főbb műszaki feltételei:

  • Hálózatvezérelt invertert szükséges telepíteni, ami csak a hálózattal egyidejűleg képes működni. Ez azt jelenti, hogy ha hálózat felőli táplálás megszűnik, vagy hálózati hiba lép fel, akkor a napelemes egység automatikusan leválik a hálózatról.  Fontos! A HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt, szigetüzemben nem működhet! Életveszélyes lehet, ha egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett munka során a háztartási méretű kiserőmű visszatáplál! 
  • Az inverternek rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokban leírt követelmények teljesítését igazoló érvényes tanúsítvánnyal
  • A hálózatra csatlakoztatható inverterek részletes leírása az Elosztói szabályzat 6/B számú mellékletében található.  
  • A társaságunk által ismert, tanúsítással rendelkező inverterek listáját itt találja.

A HMKE hálózatcsatlakozási folyamata

1. Igénybejelentés

Minden HMKE-igényt és annak közcélú hálózatra csatlakozásához szükséges feltételeit egyedileg megvizsgálunk. 
Az igénybejelentő nyomtatvány itt érhető el. 
A kitöltött nyomtatványt a szükséges mellékletekkel együtt e-mailben (szkennelt formában) vagy postai úton küldje be hozzánk. 
Elérhetőségeink: 

Igénybejelentését online felületünkön gyorsan és egyszerűen is megteheti.  
Az engedélyeztetést meghatalmazott útján is intézheti. 

2. A műszaki-gazdasági tájékoztató elkészítése

Műszaki igényét megvizsgáljuk, és 30 naptári napon belül írásos tájékoztatót küldünk Önnek a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeiről. A tájékoztató tartalmazza a hálózatra csatlakozás feltételeit, valamint a készítendő csatlakozási dokumentáció tartalmát.
A műszaki-gazdasági tájékoztató érvényessége 365 naptári nap. 

3. A csatlakozási dokumentáció elkészítése

A HMKE közcélú hálózathoz történő csatlakozásának kialakításáról csatlakozási tervdokumentációt kell készíttetnie a műszaki-gazdasági tájékoztató érvényességi idején belül. A tervdokumentáció elkészítéséhez érvényes Magyar Mérnöki Kamarai regisztrációval rendelkező villamos tervezőt bízzon meg.
Tervezője elektronikus formában küldje el nekünk az elkészült dokumentációt a hmke_igeny@mvmdemaszhalozat.hu e-mail-címre.
Kérjük, hogy a csatlakozási dokumentációhoz az alábbi nyomtatványokat csatolja:  

Ha a műszaki-gazdasági tájékoztatóban közcélú hálózati betáplálást korlátozó műszaki megoldást írunk elő, annak leírását itt találja.

4. A csatlakozási dokumentáció jóváhagyása

A csatlakozási dokumentáció vizsgálatának eredményéről írásban tájékoztatjuk az Ön villamos tervezőjét.
Amennyiben a csatlakozási dokumentáció tartalma megfelelő, tájékoztató levelünkkel egyidejűleg megküldjük Önnek az alábbi dokumentumokat:
•    hálózati csatlakozási szerződés,
•    hálózathasználati igénybejelentő,
•    kivitelezői nyilatkozat, 
•    HMKE üzembe helyezés előtti ellenőrző lista (azaz mit fognak ellenőrizni a szerelők a bekapcsolás során).

5. A hálózati csatlakozási szerződés megkötése

A csatlakozási dokumentáció jóváhagyása után kerülhet sor a hálózati csatlakozási szerződés megkötésére, vagy módosítására, valamint a hálózathasználati igénybejelentő elkészítésére. 

6. A HMKE kiépítése és készre jelentése

Fontos! A HMKE telepítését csak a jóváhagyott terv birtokában kezdje meg! 

A kiserőmű és a szükséges belső villamos hálózat kiépítésére bízzon meg egy erre szakosodott kivitelezőt. Az Ön által megbízott kivitelező a munka elvégzéséről tájékoztasson minket az alábbi dokumentumok beküldésével: 

  • aláírt hálózati csatlakozási szerződés (és termelői nyilatkozat), 
  • kitöltött, aláírt hálózathasználati igénybejelentő, 
  • érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv, 
  • kivitelező által aláírt kivitelezői nyilatkozat. 
7. A HMKE üzembe helyezése

A készre jelentést követően 15 naptári napon belül megrendeljük a HMKE üzembe helyezéséhez szükséges mérőhelyi munkát. A megrendeléstől számított 8 naptári napon belül telefonon egyeztetjük Önnel a mérőcsere időpontját. 
A mérőcsere előtt szerelőink ellenőrzik a jóváhagyott csatlakozási dokumentációnak és a szabványoknak történő megfelelést.

A HMKE-vel rendelkező fogyasztók bekapcsolása „AD_VESZ” mérő felszerelésével történik, amelynek külön regisztereiben kerül rögzítésre a fogyasztás és az esetlegesen betáplált energia. 
Az üzembe helyezést követően 30 naptári napon belül aláírásra megküldjük Önnek a módosított hálózathasználati szerződést. Kérjük, a szerződést őrizze meg. 

Fontos! Háztartási méretű kiserőművet engedély nélkül a villamosenergia-hálózatra csatlakoztatni tilos és életveszélyes!

A HMKE hálózatcsatlakozási folyamat leírását ezen a linken letölthető formában is megtalálja. 

A HMKE által termelt energia átvétele

Javasoljuk, hogy a rendszer beüzemelését követően, az üzemszerű működés alapján a felvett és a visszatáplált energia mennyiségét vizsgálja meg, és ha szükségesnek látja, a havi részszámla mennyiségének csökkentése érdekében keresse fel villamosenergia-kereskedőjét vagy egyetemes szolgáltatóját. 

Egyéb információk 

A háztartási méretű kiserőmű üzembe helyezése és engedélyeztetése során minden esetben az igénybejelentés pillanatában érvényes jogszabályok a mérvadók.
A háztartási méretű kiserőmű létesítéséhez szükség lehet egyéb hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésére is. Ezek meglétét az MVM Démász Áramhálózati Kft. az engedélyezési eljárás során nem vizsgálja.
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a csatlakozási ponton bármikor zavarmérést végezzen, és a fogyasztó felől esetlegesen az MVM Démász Áramhálózati Kft. közcélú villamos hálózatára juttatott villamos zavarok megszüntetéséig megtagadja hozzájárulását a HMKE párhuzamos üzemben történő működtetésétől.

Vonatkozó törvényi rendelkezések: 

  • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról,
  • 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.

HMKE menedzsment csoport
MVM Démász Áramhálózati Kft.

 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.
Sikeresen elküldtük a kitöltött űrlapot
Hiányzó vagy hibás adatok
Kérjük nézze át és javítsa a kitöltött adatokat, majd próbálja újra a küldést.
X