elektronikus_szamlafeltetel

Alulírott villamos energia egyetemes szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) ezennel kérem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, mint egyetemes szolgáltatót (a továbbiakban: Szolgáltató), hogy a jövőben, a fennálló szerződéses jogviszonyunk keretében a regisztráció során megadott Fizető azonosítómra vonatkozóan, a Szolgáltató on-line ügyfélszolgálata útján hiteles elektronikus számlát állítson ki részemre. Az áttéréssel egyidejűleg lemondok a papír alapú számlázásról, azonban jelen nyilatkozatomat bármikor, visszavonhatom.
Tudomásul veszem, hogy a villamos energiáról szóló 20007. évi LXXXVI törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19) Korm. rendelet 9. § (15) bekezdésében foglaltak alapján az elektronikus számlára történő áttéréshez szerződésmódosítás nem szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a hiteles elektronikus számla megtekintési lehetőségének megnyílásáról alkalmanként a Szolgáltatótól a megadott címemre elektronikus üzenet útján értesítést kapok. Elfogadom, hogy az értesítést követőn a számla megtekintése és kiegyenlítése az én felelősségem. Vállalom továbbá, hogy amennyiben a számla megküldéséről az Általános Szerződési Feltételeiben szereplő számlázási határidő elteltéig nem kaptam értesítést, ezt a Szolgáltató felé ezt dokumentálható módon jelzem.
Tudomással bírok arról, hogy az ellenkező bizonyításáig a számla kézbesítési ideje az elektronikus számla időbélyegén szereplő időpont.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az előállított elektronikus számlákat megőrzi és az őrzési időn belül, de legfeljebb szerződésem megszűnését követő 1 hónapig elérhetővé teszi.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az elektronikus számla letöltését annak kézbesítési időpontját követő 1 hónapig garantálja.
Kijelentem, hogy rendelkezem a számla fogadásához, megtekintéséhez és megőrzéséhez szükséges informatikai feltételekkel. Vállalom, hogy ezeket a szerződés – illetőleg az elektronikus számla igénybevétele – teljes időtartama alatt fenntartom, és megfelelő karbantartásukról gondoskodom.
Tudomásul veszem, hogy az elektronikus úton megküldött számla kiegyenlítésére készpénz átutalási megbízást (sárga postai csekk) a Szolgáltató nem küld. Számlámat, a papír számlázásra való esetleges visszatérésemig az általam választott egyéb módon (pl.: banki átutalás, csoportos beszedési megbízás) tudom kiegyenlíteni.
Vállalom, hogy az e-mail címemben bekövetkezett változást az on-line ügyfélszolgálaton a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül átvezetem. Tudomásul veszem, hogy az e-mail cím megváltozására vonatkozó kötelezettségem elmulasztásából eredően a Szolgáltató semmilyen kárért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését tőlem követelheti.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom vagy annak visszavonása csak a nyilatkozattételt követően kiállításra kerülő számlákra vonatkozik, és amelytől kezdődően a Szolgáltató a papír számla helyett elektronikus számlát illetve elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát a számla kiállítási folyamatban a beállítás vizsgálati időpontjában érvényben lévő beállítás szerint tud a részemre megküldeni.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben olyan technikai hiba, amely a Szolgáltató számítástechnikai rendszerében, vagy a továbbítás során merül fel, megakadályozza abban, hogy a számlát elektronikusan állítsa ki, akkor jogosult a számlát a postázási címemre, papír alapon megküldeni.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben olyan technikai hiba, amely a Szolgáltató számítástechnikai rendszerében, vagy a továbbítás során merül fel, megakadályozza abban, hogy a számla internetes elérhetőségét lehetővé tegye, akkor az elektronikus számlát adathordozón postai úton továbbítsa

 

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.